Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT)

Hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) is het gebruik maken van zuurstof als geneesmiddel om bepaalde ziekten te genezen. Om dit te bekomen wordt 95 tot 100% zuurstof aan een druk hoger dan de atmosferische druk in een cabine toegediend aan de patiënt.

Hierdoor gaan er in het lichaam verschillende processen in werking treden die ervoor zorgen dat er meer zuurstof aangeboden wordt op plaatsen waar er tekorten zijn (na hersentrauma, infarcten,...) en wordt het immuunsysteem geactiveerd waardoor er een betere genezing ontstaat van ontstekingen. Ook gaan er zich nieuwe bloedvaten ontwikkelen waardoor grote en moeilijk te genezen wonden een duidelijke verbetering vertonen. Via een SPECT-scan van de hersenen kan de doorbloeding en de werking van de hersenen nagegaan worden en zo wordt vastgesteld welke delen van de hersenen na de HBOT extra zuurstof en extra doorbloeding gekregen hebben.

Meer informatie is terug te vinden op onderstaande websites:

https://hbot.com/

Interessante lectuur:
The Oxygen Revolution